E-DUANG : มาตรการ ยุบ พรรคการเมือง ประหารชีวิต แต่ก็ยัง”ไม่ตาย”

หากยึดกุมหลักการ“การเมืองนำการทหาร”อย่างมั่นแน่ว กระบวน การยุบพรรคไทยรักษาชาติสะท้อนมาตรการทางการทหารเหนือกว่ามาตรการทางการเมือง

แม้ว่า”ไทยรักษาชาติ”จะเป็น”พรรคการเมือง”

เพราะการยุบพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่ากับเป็นการประหารชีวิตในทางการเมือง

บังเกิดความสะสาแก่ใจแน่นอน หากมองจากฝ่ายที่ต้องการ ให้ยุบ บังเกิดความหดหู่เศร้าหมองแน่นอน หากมองจากฝ่ายที่ไม่ต้องการเห็นการยุบพรรค

กระนั้น คำถามอันตามมาอย่างฉับพลันทันใดคือ มาตรการ ยุบพรรคเช่นนี้ถือเป็นการรุก ถือเป็นชัยชนะหรือไม่

คำตอบของคำถามนี้ต้องประเมินจาก”อดีต”

 

คำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 จากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งแต่งตั้งโดยคมช.อันมาจากการรัฐประหาร

เท่ากับเป็นคำสั่งประหารชีวิตพรรคไทยรักไทย ส่งผลให้กรรม การบริหารถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี

แต่หลังจากนั้นก็เกิด”พรรคพลังประชาชน”ขึ้น

เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งในเดือนธันวาคม 2550 พรรคพลังประ ชาชนอันเป็น”อวตาร”แห่งพรรคไทยรักไทยก็ได้ชัยชนะเหนือกว่าทุกพรรคการเมืองรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์

เท่ากับยืนยันว่า”จิตวิญญาณ”แห่งพรรคไทยรักไทยมาดำรงอยู่กับพรรคพลังประชาชน

เดือนธันวาคม 2551 มีการยุบพรรคพลังประชาชน

แต่เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2554 พรรคเพื่อไทยก็ได้ชัยชนะเหนือกว่าทุกพรรคการเมืองรวมถึงพรรคประชาธิ ปัตย์

เท่ากับสานต่อ ไทยรักไทย พลังประชาชน

 

เมื่อมีตัวอย่างจากการยุบพรรคไทยรักไทย เกิดพรรคพลังประชาชน มีการยุบพรรคพลังประชาชน เกิดพรรคเพื่อไทย อันเท่า กับเป็น”อวตาร”

เป็นการประหาร แต่ไม่ตาย

การยุบพรรคไทยรักษาชาติก็เข้าอีหรอบเดียวกันกับการยุบ พรรคไทยรักไทย การยุบพรรคพลังประชาชน

จิตวิญญาณของพรรคไทยรักษาชาติก็ยังดำรงคงอยู่

บทความก่อนหน้านี้‘ชูวิทย์’ บอกสุเทพไม่น่าทำ ปชป.ตกร่องถึงเพียงนี้ พรรคเก่ากว่ากว่า70ปีเงียบหายไป จะสู้เขาได้ ?
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 : โดยพิมพ์พรร