รายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ/5G กับนวัตกรรมพลิกโลก

รายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ

https://www.facebook.com/ChokCyberAIEntertainment/

5G กับนวัตกรรมพลิกโลก

การทำงานของเทคโนโลยี 5G ที่ทำให้คนไทยสามารถเชื่อมต่อสู่โลกดิจิตอลและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงปฏิรูปการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน

ประเทศต่างๆ มองเทคโนโลยี 5G เป็นกุญแจของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับประเทศในยุคดิจิตอล ที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมมากมาย โดยมีเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และ Artificial Intelligence (AI) เป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อน

การเข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีและสัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ด้านความบันเทิง กีฬา ระบบเมืองและการขนส่งยุคอนาคต รวมถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่างๆ ที่จะเข้ามาพลิกโฉมรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทย รวมถึงการปฏิรูประบบการทำงานต่างๆ ในอนาคต

แม้กระทั่งการดำรงชีวิตของผู้คน สังคม เมืองต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไป จะมีเซ็นเซอร์จำนวนมากที่เชื่อมต่อกัน เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเมืองอัจฉริยะที่ใช้กล้องคอยสอดส่องดูแลอาชญากรรม บ้านอัจฉริยะ บริการสาธารณูปโภคต่างๆ

 

ยุค 5G คือ Generation 5 หรือรุ่นที่ 5 ของการสื่อสาร ที่อนาคตจะไม่ใช่แค่มือถือแล้ว แต่เป็นอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมอินเตอร์เน็ตได้ (Internet of Things หรือ IoT) IoT คือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง”

หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ผลประโยชน์จาก 5G เชิงพาณิชย์จะทำให้โมบายบรอดแบนด์ของผู้บริโภคนั้นดีขึ้นอย่างมากมายมหาศาล และจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมไปถึงแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ในเทคโนโลยีเสมือน (AR : augmented reality และ VR : virtual reality) ในพื้นที่ต่างๆ

เช่น การเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต)

รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เกม การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ซึ่งความสามารถในการสื่อสารนี้ จะนำไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่ๆ อีกมากมาย

 

5G เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความเร็วมากกว่า 4G ถึง 20 เท่า มี latency หรือค่าความหน่วงต่ำ ใช้เวลาในการตอบสนองต่อการรับ-ส่งสัญญาณที่น้อยกว่า 4G ถึง 10 เท่า เหมาะกับการใช้งานแบบเรียลไทม์ ส่วนการโหลดวิดีโอ หนังหรือแอพพ์ได้เร็วถึง 10,000 Mbps! ถ้าใช้ 4G ดูวิดีโอออนไลน์ (ขนาด 8K) หรือดาวน์โหลดหนังต้องรอ 6 นาที แต่ถ้ามี 5G ใช้เวลาแค่ 6 วินาทีเท่านั้น!

ซึ่ง 5G จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล เช่น การควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงมีค่าการเชื่อมต่อ (Connection) ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ต่างๆ ได้มากกว่าเดิมถึง 10 เท่า จะเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เกิดระบบออโตเมชั่นสมบูรณ์แบบมากขึ้นและฉลาดยิ่งขึ้น

บริการล้ำสมัย โรงพยาบาลอัจฉริยะ ที่สามารถให้การรักษา หรือทำการผ่าตัดทางไกล เมืองอัจฉริยะที่การจราจรถูกสั่งการด้วย AI ไปจนถึงรถยนต์ไร้คนขับที่ใช้การรับ-ส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์จำนวนมหาศาล

และองค์กรที่ใช้ AI ช่วยขับเคลื่อน (Enterprise AI solutions) ก็กำลังจะเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช้แรงงานจากมนุษย์โดยตรงน้อยลง แต่จะใช้มนุษย์ที่มีความรู้ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์

ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์อัตโนมัติมากขึ้น

 

การพลิกผันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร การใช้จ่ายเงินในระบบ Cashless society (สังคมไร้เงินสด) ระบบ Digital Money โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

ธนาคารแบบดั้งเดิมกำลังเผชิญอยู่ และกำลังเริ่มกับบริษัทที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร เช่น Google, Facebook, Amazon และ LINE ที่กำลังคิดหาวิธีการในการชำระเงินและอื่นๆ บนสมาร์ตโฟนที่มีระบบเซ็นเซอร์ IoT

โดยผ่านกระบวนการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มของพวกเขาเองโดยตรง พร้อมกับการสร้างบริษัทบริการทางการเงินรูปแบบใหม่และผลิตตำแหน่งงานที่แปลกใหม่อย่างมากมาย โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้ธนาคารดิจิตอล (digital banking) ทั่วโลกถึง 2 พันล้านคนภายในปี 2020

ซึ่งปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในวงการการเงินการธนาคารอย่างจริงจัง

 

ในขณะที่โลกเสมือนจริง (Virtual Reality : VR) จะเป็นเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริงและโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ

โดยจะทำให้พฤติกรรมในการเสพสื่อของมนุษย์เปลี่ยนแปลง ด้วยการตอบสนองแบบอินเตอร์แอ๊กทีฟ (Interactive) มัลติมีเดียแบบเรียลไทม์บนโลกเสมือนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเคลื่อนที่ (mobility) อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มีการเติบโตในอุตสาหกรรมบันเทิงและเกมเท่านั้น แต่ VR ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมค้าปลีก, สุขภาพ และการท่องเที่ยวและการผลิต

ในภาคการเกษตร เทคโนโลยี ระบบ 5G ที่ช่วยในขบวนการผลิตการเพาะปลูกต่อไร่สูงขึ้น เมื่อนำ IoT เข้ามาช่วยในการจัดการปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ดิน น้ำ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ เกษตรกรเองก็ต้องมีการทำ smart farming ให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มโอกาสการแข่งขันในอนาคต

แม้กระทั่งวงการกฎหมายในอนาคตอาจมีการเอาระบบ AI มาใช้เช่นกัน เพราะสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ค้นหาประมวลกฎหมาย ข้อกฎหมายต่างๆ คำพิพากษา ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

และนำมาเปรียบเทียบประมวลผลกับคดีที่เกิดขึ้นได้

การพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้เกิดการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในภาคธุรกิจและสังคม การตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการใช้ชีวิต

เราจึงมีการตรวจสอบการใช้งาน AI จริยธรรมจากสาธารณะมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ

 

โลกอนาคตจะเปลี่ยนโลกทั้งโลกที่จะไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เมื่อโลกเข้าสู่ยุค ‘การปฏิวัติอุตสาหกรรม’ การเชื่อมต่อในระบบดิจิตอลเกือบทั้งหมด

แต่สิ่งหนึ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ไม่มีก็คือ ‘สัญชาตญาณ’ เหมือนมนุษย์ที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้

ในที่สุดแล้วจากการเชื่อมต่อเข้ากันทั้งหมด โดยใช้ Big data ขนาดใหญ่ การประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ และใช้ IoT เชื่อมต่อระหว่างกัน ผู้ออกแบบระบบ AI และ IoT ได้มุ่งเน้นที่จะให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

จริงๆ แล้วมนุษย์มีหน้าที่เพียงใช้ชีวิตให้มีความสุขเท่านั้นเอง