ใส่บ่าแบกหาม / พรพิมล ลิ่มเจริญ / Outlaw King

พรพิมล ลิ้มเจริญ

ใส่บ่าแบกหาม / พรพิมล ลิ่มเจริญ

Outlaw King

เธอจ๊ะ

Outlaw King สร้างจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ สมัยศตวรรษที่ 14 เป็นเรื่องราวของ Robert the Bruce วีรบุรุษแห่งสกอตแลนด์ ที่ลุกขึ้นต่อสู้กับกองทัพของพระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษ

Chris Pine แสดงเป็น Robert Bruce

เรื่องก็เริ่มที่พระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดที่ 1 ครอบครองอาณาจักรสกอตแลนด์แล้ว

I promise to be faithful

and loyal to Edward, King of England,

to never again bear arms

against him or his… heirs.

ข้าฯ สัญญาว่าจะจงรัก

และภักดีต่อเอ๊ดเวิร์ด กษัตริย์แห่งอังกฤษ

ไม่จับอาวุธต่อสู้กับพระองค์

และรัชทายาทแห่งพระองค์

สกอตแลนด์เกิดสถานการณ์ว่างเว้นจากการมีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองตามโบราณราชประเพณี จึงไปทูลเชิญพระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดที่ 1 มา หมายจะให้เป็นคนกลางเลือกผู้ปกครองให้ พระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดที่ 1 ก็เลือกให้ แต่พระองค์ก็ฉลาด ทรงให้สกอตแลนด์แต่งตั้งพระองค์ดำรงตำแหน่ง Lord Paramount of Scotland หรือผู้มีอำนาจสูงสุดแห่งสกอตแลนด์

คนจะได้รับเลือกก็เฝ้ารอวัน

Edward will offer us the crown.

He all but promised me.

เอ๊ดเวิร์ดจะแต่งตั้งข้าฯ

เขาสัญญาแล้ว

คนไม่ได้รับเลือกก็มองเห็นอีกทาง

You’d be a lackey.

เป็นได้แค่ข้ารับใช้น่ะสิ

lackey หมายถึง คนใช้ คนที่คอยตาม

สกอตแลนด์คิดไม่ทัน ว่าพระองค์จะใช้อำนาจนั้นกดขี่คนที่พระองค์ทรงเลือกให้อีกที

โรเบิร์ต บรูซ พระเอกของเราก็ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดที่ 1

You had the courage to stand up to me,

and the wisdom to stand down.

เจ้ามีความกล้าหาญลุกขึ้นต่อต้านเรา

และเจ้าก็มีความฉลาดที่จะสยบยอม

พอตกเป็นเบี้ยล่าง เขาสั่งอะไรก็ต้องทำ ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่สกอตแลนด์ พระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดไปตีดินแดนแคว้นเวลส์มาได้ก่อน แล้วมาได้สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์ ตามลำดับ

England will continue to govern your

province and receive its due in taxes.

อังกฤษจะปกครอง

และจะมาเก็บภาษีใช้แทนหนี้

เป็นบุญคุณยิ่งนักใช่ไหม มาปกครองให้ และเอาภาษีจากพวกเราไป!

สุดท้ายโรเบิร์ตก็มิอาจทนได้ ต้นตระกูลย้อนไปสี่ซ้าห้าลำดับขั้น ก็เป็นถึงชั้นวงศ์กษัตริย์ จะปล่อยให้สกอตแลนด์ต้องโดนย่ำยีเยี่ยงนี้ไปอีกนานแค่ไหน

 

โรเบิร์ตเริ่มซ่องสุมกำลังพล ไปชักชวนใครๆ ก็โดนปฏิเสธ กังวลกับกฎของพระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดที่ 1

If we break it,

we’ll have no honor left.

ถ้าเราฝ่าฝืน

เราจะไม่มีเกียรติหลงเหลืออยู่น่ะสิ

แต่อย่าลืม มันไม่ใช่กฎของเรา มันเป็นกฎที่ทางอังกฤษเขียนขึ้น เราต้องทำตามด้วยหรือไร?

So we do nothing?

And live like cowards?

งั้นเราจะไม่ทำอะไร?

เราจะอยู่อย่างคนขี้ขลาดตาขาวหรือไร?

เพราะลองดูอย่างคนที่เขาลุกขึ้นสู้ แต่แพ้

Sadly, we’re still paying Edward

compensation for the rebellion.

เศร้านะ เรายังต้องจ่ายค่าทดแทน

ที่เราต่อต้าน

อยู่เฉยๆ ก็เสีย สู้แล้วแพ้ก็เสีย เหลือทางเดียวต่อสู้แล้วชนะให้ได้ จะได้หมดหนทางเอาเปรียบกัน

ความที่พระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดมอบหมายให้โรเบิร์ตจัดเก็บภาษีให้ ก็เลยปูนบำเหน็จด้วยการส่ง Elizabeth de Burgh ซึ่งเป็น goddaughter หรือลูกสาวที่ไม่แท้ เพียงเป็นพ่ออุปถัมภ์ให้ มาให้โรเบิร์ตได้ไว้เป็นภรรยา

เรื่องนี้นางเอกของเราฉลาด เข้าใจเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองที่พระเอกของเรากำลังเผชิญอยู่

โรเบิร์ตสิ้นสุดความอดทนก็ตอนที่ William Wallace ถูกฆ่า

เธอจำได้ไหม? วิลเลี่ยม วอลเลซ จาก Braveheart ไง ที่พี่เมล กิ๊บสัน แสดง

Wallace was tortured and slaughtered.

The people aren’t tired,

they are desperate for justice.

วอลเลซถูกทรมานและฆ่าตาย

ผู้คนไม่ได้เหนื่อยหน่าย

แต่หมดหวังที่จะได้ความยุติธรรม

การรวบรวมไพร่พลก็ยากอยู่

How can I follow a man

who’s never won an open battle?

จะให้ข้าฯ ไปตามคนที่ไม่เคยชนะ

การต่อสู้ในสนามรบเลยสักครั้งได้อย่างไร?

ก็จริง กองทัพอังกฤษมีไพร่พลเป็นร้อยพัน โรเบิร์ตมีแค่สิบ ที่สำคัญกองทัพอังกฤษมี Warwolf หรือเครื่องมือเหวี่ยงลูกปืนข้ามทุ่งหญ้าไประเบิดปราสาทที่อยู่ไกลออกไปได้

แต่แม้โรเบิร์ตจะโดนปฏิเสธ ก็มิได้ครั่นคร้าม มิได้โกรธขึ้งใดๆ

I believe, in time,

you’ll change your mind.

And I’ll be waiting.

ข้าฯ เชื่อว่าเมื่อถึงเวลา

ท่านจะเปลี่ยนใจ

และข้าจะรอ

 

เราก็จะได้ดูการรบราฆ่าฟันกันในและนอกสนามรบ สนุกดีนะฉันว่า แล้วก็ยังมีพระโอรสที่ไม่ได้ดังพระทัยของพระเจ้าเอ๊ดเวิร์ด เป็นลูกพ่อไม่ปลื้ม แต่ก็ได้ครองราชบัลลังก์อยู่ดี ไม่ได้ดูหนังแบบนี้นานแล้ว

แต่จะตำหนิคำบรรยายไทยเสียหน่อย คือพอเป็นหนังอังกฤษ ก็ต้องระวังคำอ่าน แบบ Leicester นั่นไง เราต้องอ่าน ลีส-เตอร์ ในเรื่องนี้มีเกาะ Islay ที่อ่าน ไอ-ล่า ก็เขียนว่า ไอส์เลย์ มันใช่ไหม! Lord Buchan เขาก็เรียก ลอร์ดบัคคัน ไม่ใช่ ลอร์ด บูคัน!

ฉันว่าเน็ตฟลิกซ์ต้องกำกับดูแลความถูกต้อง เก็บค่าสมาชิกไปหมายถึงต้องควบคุมคุณภาพ สินค้าแจกฟรียังต้องมีคุณภาพ

นี่ยังไม่นับพวกคำหยาบคายที่ในหนังและซีรี่ส์ต่างๆ ที่เขามี ใจคอจะแปลออกมาเป็นไทยโต้งๆ ให้คนอ่าน ไม่ใช่เรื่องดี

คำหยาบคายเอามาพิมพ์ให้อ่านกันในที่สาธารณะ มันก็มีวิธีเลี่ยง ฝาหรั่งเขายังใช้ f*****g เราก็ต้องหาวิธีหลบเลี่ยง จะ เ-ี้ย -่า สารพัดสัตว์ใดๆ ก็ต้องหาวิธี

ฉันไม่สนับสนุนการเผยแพร่คำหยาบในที่สาธารณะเยี่ยงนี้เลย

อย่าเอาความสมจริง ความเรียลใดๆ มาอ้าง สื่อสาธารณะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง

การเผยแพร่คำหยาบคายไม่มีความชอบใดๆ อยู่ในนั้น หรือเธอว่าไง?

ฉันเอง

บทความก่อนหน้านี้สุจิตต์ วงษ์เทศ/ พระราม เมืองอโยธยา พระกฤษณะ เมืองทวารวดี มีในวรรณกรรมสมัยอยุธยา
บทความถัดไปเสียงสะท้อน ‘บัตรเลือกตั้ง’ มีแค่ ‘เบอร์’ ไร้ ‘โลโก้-ชื่อพรรค’