คนไทยเริ่มแรกในอยุธยา จากสยามสุพรรณภูมิ ที่สุพรรณบุรี ต้นทางอยู่เมืองอู่ทองและเมืองนครปฐม

คนไทยเริ่มแรกในอยุธยา

จากสยามสุพรรณภูมิ ที่สุพรรณบุรี

ต้นทางอยู่เมืองอู่ทองและเมืองนครปฐม

สุจิตต์ วงษ์เทศ
เมืองสุพรรณบุรี มาจากเมืองสุพรรณภูมิ ดินแดนสยาม อยู่ฟากตะวันตก
ของแม่น้ําาเจ้าพระยา มีชาวสยามพูดภาษาไทย ขยายอําานาจความเป็น “คนไทย”
เริ่มแรกในอยุธยา
สุพรรณภูมิ เป็นนามสืบเนื่องจาก “สุวรรณภูมิ” ในคัมภีร์อินเดียและลังกา
โดยมีต้นทางจากเมืองอู่ทองและเมืองนครปฐม
ก่อนชื่อสุพรรณภูมิ ในเอกสารจีนเรียกบริเวณนี้ว่า “เจินหลี่ฟู่” ต่อมาเรียก
“เสียน” หรือ “เสียม”
[ข้อมูลส่วนมากได้จากงานบุกเบิกค้นคว้าของ อ. ศรีศักร วัลลิโภดม แล้วเพิ่ม
เติมแนวคิดได้จากงานของ จิตร ภูมิศักดิ์, นิธิ เอียวศรีวงศ์, ธิดา สาระยา]
หมายเหตุ
เนื้อหาอย่างย่อ หน้า 1-8 [หน้า 9-29 เป็นอธิบายเพิ่มเติมเฉพาะเรื่อง]
บทความก่อนหน้านี้พิธีมอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่น และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
บทความถัดไปคนมองหนัง l “นาคี 2” : ระหว่าง “ความเป็นมนุษย์” กับ “เทพปกรณัม”