มองบ้านมองเมือง / อภิมหาโครงการ

มองบ้านมองเมือง / ปริญญา ตรีน้อยใส

 

อภิมหาโครงการ

 

เมื่อสามสิบปีก่อน ตอนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเปิดบริการครั้งแรก ด้วยความใหญ่โตของอาคาร โดยเฉพาะการจัดเตรียมที่จอดรถมากกว่าสองพันคัน ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดในการเข้าออก ที่ส่งผลกระทบไปถึงการจราจรภายนอกโครงการ

ผู้เขียนจึงช่วยแก้ปัญหา โดยการวางผังเส้นทางเข้าออกอาคารจอดรถ จัดทำป้ายบอกทางเข้าที่จอดรถ แยกเฉพาะห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และโรงแรม เพื่อไม่ให้รถกระจุกตัวตรงทางเข้าแรก หากกระจายไปเข้าตามทางเข้าอื่นบ้าง

รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาผู้คนจำไม่ได้ว่า จอดรถที่ไหน ชั้นไหน ด้วยสถาปนิกออกแบบสภาพอาคารเหมือนกันทุกชั้น

ผู้เขียนจึงกำหนดให้มีอักษรและตัวเลขขนาดใหญ่ตรงหัวเสา และให้สีสันต่างกันไปในแต่ละชั้น เพื่อให้ผู้ขับรถยนต์จดจำชั้นและตำแหน่งจอดรถได้ง่ายขึ้น ตามลำดับอักษรและตัวเลขที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว

ทุกวันนี้ ศูนย์การค้าเกือบทุกแห่งยังคงใช้ระบบที่กล่าวมา จะมีเพียงบางแห่งที่อุตริเปลี่ยนเป็นผลไม้บ้าง สัตว์บ้าง เลยยิ่งทำให้ผู้คนสับสน เลยไม่รู้ลำดับว่าเป็นอย่างไร

 

ทุกวันนี้ มีศูนย์การค้าอื่นที่ใหญ่โตกว่าเซ็นทรัลลาดพร้าว ทั้งพื้นที่และจำนวนชั้น ไม่ว่าจะเป็น มาบุญครอง พารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ เมกะบางนา หรือเอ็มโพเรียม ต่อไปก็จะมีไอคอนสยาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และศูนย์การค้าที่บางนา ซึ่งล้วนใหญ่โตมโหฬาร

ไม่เฉพาะศูนย์การค้าเท่านั้น ยังรวมถึงอาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย หรือคอนโดมิเนียม โรงแรม ในบางโครงการยังรวมทุกอย่างในหลังเดียว แม้แต่โรงพยาบาล หรืออาคารราชการ ยังมีขนาดอภิมหามโหฬารกันทั่วหน้า

ผู้เขียนเชื่อว่า ขนาดความใหญ่โตของอาคาร คงนำมาซึ่งปัญหาและความวุ่นวายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพียงแต่ไม่เป็นข่าว หรือรู้กันเฉพาะผู้ใช้บริการ ส่วนเจ้าของโครงการและสถาปนิกต้องพยายามเก็บข่าวไม่ให้ใครรู้

 

 

อย่างอภิมหาโครงการ ตรงหัวมุมถนนวิทยุและถนนพระรามสี่ ที่เคยเป็นที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหาร และสวนลุมไนท์บาซาร์นั้น ด้วยขนาดที่ดินมากถึงร้อยหกสิบไร่ จึงทำให้สามารถพัฒนาพื้นที่อาคารได้มากถึง หนึ่งล้านหกแสนตารางเมตร

เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการปลูกสร้างอาคารทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2560 ที่รวมทั้งหมด แสนห้าหมื่นอาคาร คิดเป็นพื้นที่ได้หกสิบล้านตารางเมตรนั้น ก็เท่ากับว่า โครงการวันแบงคอกโครงการเดียว เท่ากับสี่ห้าพันอาคารที่ขอปลูกสร้างเมื่อปีที่แล้ว

ดังนั้น แค่งานขุดดินก่อสร้างฐานรากอาคาร คงต้องมีแผนการขุด ขน และใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ด้วยปริมาณดินจะมากถึงหนึ่งล้านแปดแสนลูกบาศก์เมตร มากกว่าปริมาณดินที่ขุดขึ้นของโครงการรัฐสภาใหม่ ที่มีปัญหาการขุด ขน และการนำดินออกนอกพื้นที่ จนทำให้โครงการล่าช้าเป็นข่าวอยู่เสมอ

แค่จำนวนรถบรรทุกหกล้อ ที่แต่ละคันสามารถบรรทุกดินได้ประมาณสิบลูกบาศก์เมตร ก็เท่ากับว่า อีกไม่นานจะมีรถวิ่งเข้าออกพื้นที่ หนึ่งแสนแปดหมื่นคัน บนถนนพระรามสี่และถนนวิทยุ

ส่วนดินที่ขุดได้ ถ้าไปกองรวมกันในพื้นที่กว้างยาวร้อยเมตร ก็จะได้กองดินสูงถึงร้อยแปดสิบเมตร เท่ากับอาคารสูงหกสิบชั้น หรือถ้านำไปปรับสนามฟุตบอลให้สูงขึ้นจากเดิมหนึ่งเมตร ก็จะได้ถึงสิบแปดสนาม

แค่งานเทคอนกรีตสำหรับงานฐานรากอาคาร ที่ต้องดำเนินต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักขาดตอนนั้น ก็จะทำให้เกิดขบวนรถขนคอนกรีตเข้าออกโครงการหลายพันคัน คงสร้างปัญหาจราจรอย่างแน่นอน

ยังมีขั้นตอนอื่นๆ อีกมากมายที่จะนำมาซึ่งปัญหา ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องวางแผนแก้ไข ต้องมีการวางแผนก่อสร้าง จนกระทั่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็ต้องมีการวางแผนการใช้อาคาร เพราะแค่ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ น้ำเสียที่ปล่อยออกมา ปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการ จำนวนรถยนต์เข้าออกโครงการ ล้วนเป็นตัวเลขมหาศาล

มากกว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ที่สร้างเมื่อสามสิบปีก่อน