ศธ.-วธ.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมใจทำความดีถวาย “ในหลวง ร.9”

kpjp9p78

ถือเป็นช่วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนอยู่ในความโศกเศร้า หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา จนเกิดเป็นปรากฏการณ์คลื่นประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางหลั่งไหลทางมาร่วมแสดงความอาลัย ณ บริเวณมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง มากกว่า 1 แสนคนต่อวัน!!!

ไม่เท่านั้น ยังทำให้เกิดการรวมพลังสามัคคี “ทำความดีเพื่อพ่อ”

ดังจะเห็นได้จากภาพนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมใจช่วยเป็นจิตอาสา ทั้งบริการเก็บขยะบริเวณรอบสนามหลวง นำรถจักรยานยนต์มาบริการรับส่งผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย แจกอาหารและเครื่องดื่ม แจกริบบิ้นสีดำ ฯลฯ

ยังไม่รวมกิจกรรมต่างๆ ที่หลายภาคส่วนได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสมาสู่การปฏิบัติ

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย…

 

ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีการจัดกิจกรรมในหลายเรื่อง โดยเฉพาะหน่วยงานสำคัญอย่าง วธ. ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบพิธีการและการจัดสร้างพระเมรุ ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไปบ้างแล้ว

อีกทั้งยังเตรียมจะจัดพิมพ์หนังสือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส และหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาแสดงความอาลัย ที่บริเวณท้องสนามหลวง จำนวน 2 ล้านเล่ม

ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารประจำ วธ. ทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศ คำแถลงการณ์จากสำนักพระราชวังและสำนักนายกรัฐมนตรี และให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพตลอด 24 ชั่วโมง

รวมถึงยังจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชน สื่อมวลชน ร่วมส่งภาพถ่ายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

เพื่อรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “จดหมายเหตุฉบับประชาชน” และจัดทำสารคดีโทรทัศน์ “ธ ทรงสถิตในดวงใจไทยทุกคน” อีกด้วย

 

ขณะที่ในส่วนของ ศธ. จัดกิจกรรม “ศธ. รวมพลัง ร่วมใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่…พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) บริการย้อมผ้าสีดำ และแจกริบบิ้นให้ประชาชนทั้งประเทศ

เปิดศูนย์บริการย้อมผ้าดำ จำนวน 7,849 ศูนย์ทั่วประเทศ จำแนกเป็น หน่วยงาน กศน. ตั้งศูนย์บริการ 7,424 จุด คาดว่าจะให้บริการย้อมผ้าได้ 7.4 ล้านชิ้น สอศ. ตั้งศูนย์บริการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ 425 จุด คาดว่าจะสามารถให้บริการย้อมผ้าได้ 4.5 แสนชิ้น

สำหรับการแจกริบบิ้นดำ จะดำเนินทั้งสถานศึกษาในสังกัด กศน., สอศ., สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะร่วมกันผลิตริบบิ้นดำซึ่งมีเป้าหมายผลิตแจกประชาชนให้ได้ 39 ล้านชิ้น

นอกจากนั้น ยังได้เปิดโครงการครัวกระทรวงศึกษาธิการ ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย

 

นายสุรศักดิ์ พุ่มผกา (ช่างหนิง) นักศึกษาระยะสั้น แผนกเสริมสวยตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง หนึ่งในจิตอาสา ที่มาร่วมให้บริการแกะลายทรงผมเป็นเลขเก้าไทย ภายในงาน “ศธ. รวมพลัง ร่วมใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่…พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บอกว่า ครั้งนี้ตนขออาสามาทำความดี เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยตนเอง เพราะอยากทำ ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเห็นพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำเพื่อคนไทยมากมาย จึงคิดว่า เราเองซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ ในสังคม ก็อยากจะทำตาม อะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้ ก็อยากทำ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ในส่วนของนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็รวมใจ แสดงพลัง เพื่อแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ…

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า มธ. น้อมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteers for Dad Center) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัคร บริจาคเสื้อขาว-ดำคุณภาพดี กิจกรรมรับบริจาคเสื้อขาวหรือดำคุณภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว โดยกลุ่มนักศึกษาทำดีเพื่อพ่อ เพื่อนำไปบริจาคแก่คนในชุมชนผู้ติดขัดเรื่องเครื่องแต่งกาย รวมถึงจัดกิจกรรมชาวธรรมศาสตร์ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป กิจกรรมโดยสมาคมธรรมศาสตร์ ที่เชิญชวนชาวธรรมศาสตร์ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทางด้านมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ได้รวมตัววาดพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง แสดงความอาลัยต่อในหลวง ร.9 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีให้กับปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด 70 ปี

โดยภาพที่วาดก็จะเป็นการเล่าเรื่องถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ท่านทรงทำ และพระอิริยาบถที่ประชาชนชาวไทยคุ้นเคย…

 

ที่ยกมา ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่คนแวดวงการศึกษาและวัฒนธรรม จัดขึ้น

เพื่อแสดงความอาลัย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์

เปรียบดังศูนย์รวมจิตใจ ให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ร่วมแรงร่วมใจ ทำความดีถวายพ่อหลวงของปวงชน

โดยแท้จริง…