ขอแสดงความนับถือ / ประจำวันที่ 24-30 สิงหาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่
มาพร้อมตุ๊กตาเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562
แม้โฆษกรัฐบาลจะอ้างว่าเป็นเพียง “ทฤษฎี”
แต่เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับ “ตุ๊กตา” ไว้ก่อน
โอกาสที่คนไทยจะได้หย่อนบัตร ก็มีเพิ่มขึ้น
พร้อมคาดหวังว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเร่งปลดล็อกการเมืองเร็วขึ้นเช่นกันด้วย

มีจดหมายจาก “โคราช” ถึง “มติชนสุดสัปดาห์”
ข้าพเจ้า พันตำรวจโทสมโภชน์ เทพภูธร ข้าราชการบำนาญ เกษียณเมื่อปี พ.ศ.2554
คนไทยทุกคนต้องหันมาสนใจการเมืองให้มากขึ้น
เพราะกรอบการเลือกตั้ง (ROAD MAP) ใกล้ถึงแล้ว
จะรอให้รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 78
ส่วนตัวข้าพเจ้าไม่เห็นว่ารัฐนี้ได้ทำแล้ว
หากรัฐจริงใจที่จะส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยแท้จริง
ต้องยกเลิกคำสั่งห้ามชุมนุมทางการเมือง
และให้พรรคต่างๆ ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้
ผู้ถืออำนาจรัฐปัจจุบันต้องเข้าใจว่าการเมืองไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกลุ่มอำนาจปัจจุบัน และนักการเมืองเท่านั้น
ที่หัวหน้า คสช.ให้สัมภาษณ์สื่อบ่อยๆ ว่าต้องคำนึงถึงความมั่นคงนั้น
ส่วนตัวข้าพเจ้ามีความเห็นตรงกันข้าม
กล่าวคือ เมื่อเปิดโอกาส ประชาชนทั่วไป นักการเมืองดำเนินการทางการเมืองได้แล้ว
นักการเมืองคนใด กลุ่มใด ทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง เชื่อว่าประชาชนแยกแยะได้
จะได้ไปลงโทษในคูหาเลือกตั้ง
ยิ่งใกล้เลือกตั้ง จำเป็นต้องให้ประชาชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเมือง
เพื่อเข้าใจและตัดสินใจที่จะใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนของเขา
ทุกคนต้องช่วยกันคิด ช่วยกันแสดงออก เพื่อสื่อให้ถึงผู้มีอำนาจ ว่าประชาชนมีความเห็นอย่างไร
ผู้ที่อ้างว่าเป็นรัฏฐาธิปัตย์ต้องเปิดใจกว้าง ต้องทำตัวเป็นกลาง ให้ความเป็นธรรมแก่พรรคการเมืองทุกพรรค
อย่าคิดว่าประชาชนไม่รู้เท่าทัน สื่อนักวิชาการต้องแสดงออก
พร้อมจดหมายนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งบทประพันธ์ ซึ่งน่าจะเหมาะสมกับสภาพการณ์ทางการเมืองมาด้วย
ขอแสดงความนับถือ
พันตำรวจโทสมโภชน์ เทพภูธร

ให้เสียงจากข้าราชการตำรวจบำนาญท่านนี้
เป็นเสมือนตัวแทนคนไทย (ซึ่งคงมีจำนวนมาก)
ดังไปถึงรัฐบาล และ คสช.
ให้มีการปลดล็อกการเมือง
สู่การแข่งขันโดยเสรีตามระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว!