12 สิงหา บรมราชินีนาถ

คือจันทราเพ็ญดวงดาวไสว

บำบัดทุกข์ทวยไทยให้สุขสันต์

พระเมตตาปรานีนี้อนันต์

ถ้วนหน้ากันต่างก็อยู่พอเพียง

 

แม่ฟ้าหลวงผู้ให้ยิ่งใหญ่นัก

เป็นความรักเหนือรักที่แท้เที่ยง

ถึงไตรภพจบหล้ามาร้อยเรียง

ยังมิเคียงรักของแม่แม้แต่น้อย

 

โอ้แม่ฟ้าหลวงของปวงไพร่ฟ้า

พระคุณแม่เหลือคณาจักถักถ้อย

ได้แต่เก็บดอกรักมาเรียงร้อย

ไว้รับรอยพระบาทแม่นี้ตราบนิรันดร์