เล็งไว้ให้ดี ตลาดนี้มาแน่! แนะจับธุรกิจสุขภาพคนจีน โรงพบาลไทยจ้องคว้า!

ตลาด บริการ สุขภาพจีน โรงพยาบาลไทย จ้องจับ

นภัส เปาโรหิตย์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เปิดเผย

ตลาดจีนเป็นกลุ่มที่น่าจับตามอง แม้ปัจจุบันการมาใช้บริการที่โรงพยาบาลยังมีจำนวนเป็นรองอาเซียน แต่มีโอกาสแซงหน้า

เนื่องจากฐานประชากรกว่า 1,300-1,400 ล้านคน สูงกว่าอาเซียนรวมกันซึ่งอยู่ที่ 600 ล้านกว่าคน

นอกจากนั้น ด้วยพฤติกรรมตลาดที่ให้ความเชื่อถือบอก “ปากต่อปาก” เมื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้กลุ่มแรกได้แล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตต่อเนื่อง

วินเซนต์ เซีย ผู้อำนวยการเอเชียน เฮลท์แคร์ โซลูชั่น ระบุว่า แม้ปัจจุบันจะบันทึกสถิติว่าชาวจีนเดินทางไปต่างประเทศ (เอาต์บาวด์) ที่ไปใช้บริการทางการแพทย์มีจำนวน 5 แสนคนต่อปี แต่เชื่อว่าจำนวนมากกว่านั้นราว 2-3 เท่าเป็นอย่างต่ำ เนื่องจากการเก็บข้อมูลมาจากการเดินทางผ่านตัวแทนเท่านั้น ยังไม่รวมการเลือกเดินทางเข้ารับบริการทางการแพทย์และสุขภาพด้วยตัวเองที่มีจำนวนไม่น้อย

เมื่อพิจารณาจากอัตราการใช้บริการในการรักษาประเภทต่างๆ โรคซับซ้อนที่มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 41 พบว่าในจำนวนนี้เป็นโรคมะเร็งกว่าร้อยละ 70 มีการคาดการณ์ว่ามีเคสจำนวน 3.1 ล้านรายทุกปี และจะเพิ่มเป็น 6 ล้านคนต่อปีภายในปี 2563 แต่อัตราการรอดชีวิตอยู่เพียงร้อยละ 25 ต่างจากสหรัฐที่อยู่ในอัตรากว่าร้อยละ 70

ตลาดจีนซับซ้อนในแง่ของภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่ แบ่งการปกครองเป็นมณฑลซึ่งมีระดับการพัฒนาแตกต่างทางเศรษฐกิจจึงต่างกันตามไปด้วย

บทความก่อนหน้านี้จากมารดา “ธงทอง จันทรางศุ” กับงานเขียน “แม่คุยกับลูก” : การทำบุญ
บทความถัดไปสันติบาลวางกฎเข้ม คุมช่างภาพสื่อถ่ายภาพ “ประยุทธ์” ต้องยืนห่าง 5 เมตร ทำความเคารพก่อน-หลัง