โฟกัสพระเครื่อง / โคมคำ/เหรียญพรหมมุนีมหาสิทธิโชค หลวงพ่อยิด จันทสุวัณโณ วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์

หลวงพ่อยิด จันทสุวัณโน

โฟกัสพระเครื่อง / โคมคำ [email protected]

 

เหรียญพรหมมุนีมหาสิทธิโชค

หลวงพ่อยิด จันทสุวัณโณ

วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์

 

 

“หลวงพ่อยิด จันทสุวัณโณ” หรือ “พระครูนิยุตธรรมสุนทร” วัดหนองจอก ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังประจวบคีรีขันธ์

เมื่อปี พ.ศ.2534 อาจารย์สรรเพ็ชร วิโรจน์เวชภัณฑ์ และคณะศิษย์ตระกูลแซ่ตัน จ.สุพรรณบุรี ขออนุญาตจัดสร้างเหรียญพระพุทธถวาย เพื่ออุทิศกุศลผลบุญให้ญาติ และเพื่อแจกผู้มาร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดหนองจอก

จัดพิธีพุทธาภิเษกที่กุฏิหลวงพ่อยิดจนเต็มที่ และได้นำไปเข้าร่วมพิธีใหญ่ ณ อุโบสถวัดเกาะหลัก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2534 ที่หลวงพ่อเกตุปลุกเสกเหรียญ หลวงปู่เปี่ยม และพระเกจิอาจารย์ดังหลายรูป

มีเนื้อเงิน 130 เหรียญ, เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง 5,000 เหรียญ และเนื้อทองแดงรมดำ 5,000 เหรียญ ส่วนเหรียญต้นฉบับ เนื้อทองแดงผิวไฟ มีจำนวนน้อย หายาก

ลักษณะของเหรียญ เป็นทรงกลมรูปไข่ มีหูห่วง ด้านหน้าเหรียญมีขอบรอบ 2 ชั้น ตรงกลางเป็นรูปนูนพระพุทธเปล่งรัศมี ประทับนั่งบนดอกจันทน์ มีพญานาค ซ้าย-ขวา ข้างละตัว มีอักขระขอมกำกับ 3 ตัว ด้านล่าง มีอักษรไทย “พ่อ-แม่”

ส่วนด้านหลังเหรียญ ไม่มีขอบ ตรงกลางเป็นยันต์ประจำตัวหลวงพ่อยิด ใต้ยันต์มีอักษรไทย “ว.น.จ. ๒๕๓๔”

เหรียญพรหมมุนีมหาสิทธิโชครุ่นนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เหรียญพ่อ-แม่” กำลังมาแรง เป็นที่เสาะหาของบรรดาเซียนพระและนักนิยมสะสมพระเครื่อง

เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งที่ควรค่าแก่การเช่าบูชา

 

อัตโนประวัติหลวงพ่อยิด มีนามเดิมว่ายิด ศรีดอกบวบ เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2476 โยมบิดา-มารดา ชื่อนายแก้วและนางพร้อย ศรีดอกบวบ

อายุ 9 ขวบ บรรพชาในวัดบ้านเกิด ฝึกปฏิบัติสมาธิ ศึกษาอักขระเลขยันต์ ศึกษาพระธรรมวินัย กระทั่งอายุ 14 ปี ได้สึกออกมาช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพ

อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท โดยมีหลวงปู่อินทร์ วัดยางเป็นพระอุปัชฌาย์ และพระอธิการหวล เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่ศุข วัดโตนดหลวง เพื่อศึกษาวิทยาคมเพิ่มเติม และยังได้ออกธุดงค์ไปตามสถานที่วิเวกต่างๆ ในหลายพื้นที่ รวมทั้งได้เดินเท้าเข้าไปในฝั่งประเทศพม่า เป็นต้น

จนกระทั่งปี พ.ศ.2487 บิดาของท่านป่วย จึงเดินทางกลับมา และลาสิกขาออกมาดูแล และได้แต่งงานมีครอบครัว

 

ท้ายที่สุด เมื่อบิดา-มารดาถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.2518 จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทอีกครั้งที่วัดเกาะหลัก มีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์

อยู่จำพรรษาเป็นพระลูกวัดที่วัดทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต่อมาชาวบ้านหนองจอก ต.ดอนยายหนู ทราบข่าวจึงยกที่ดินให้จำนวน 21 ไร่ 2 งาน เป็นพื้นที่ป่า เพื่อให้สร้างวัดขึ้น

ได้รับความศรัทธาจากนายทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ประชาชน เป็นจำนวนมาก ที่เข้ามาขอรับวัตถุมงคล อาทิ ตะกรุด พระเครื่อง ปลัดขิกหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก เนื่องจากเชื่อกันว่า

วัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณโดดเด่นรอบด้าน เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการพระเครื่อง

เหรียญพรหมมุนีมหาสิทธิโชค (หน้า)
เหรียญพรหมมุนีมหาสิทธิโชค (หลัง)

 

วัตรปฏิบัติ ใน 1 ปี หลวงพ่อยิดจะสรงน้ำปีละครั้งเท่านั้น โดยอนุญาตให้ญาติโยมที่เลื่อมใสศรัทธาใช้แปรงทองเหลืองที่ใช้ขัดเหล็ก ขัดตามตัว แขนขาของท่าน แต่แปรงทองเหลืองไม่ได้ระคายผิวหนังแม้แต่น้อย หลังจากขัดตัวให้ท่านแล้วเสร็จ หลวงพ่อยิดท่านจะมอบวัตถุมงคลให้นำไปบูชากันอย่างทั่วถึง

สำหรับปัจจัยที่ได้รับจากการบริจาคจะนำไปสมทบทุนการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา สังคมและชุมชน จนกลายเป็นประเพณีถือปฏิบัติของหลวงพ่อยิด

แต่ด้วยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง จึงมรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2538 สิริรวมอายุ 71 ปี พรรษา 30

 

แม้จะมรณภาพลง แต่ด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ชาวบ้านในพื้นที่จึงได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพระครูนิยุตธรรมสุนทร (หลวงพ่อยิด จันทสุวัณโณ) เพื่อบำรุง บูรณะและปฏิสังขรณ์ ศาสนสถาน เป็นทุนภัตตาหาร การศึกษา และพยาบาล พระภิกษุ สามเณร ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

แต่ละปีจะมีการนำดอกผลบริจาคให้กับสาธารณะมาโดยตลอด มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ บำรุงการศึกษาให้แก่พระภิกษุ-สามเณรที่เล่าเรียนพระธรรมวินัย พร้อมทั้งบำรุงซ่อมแซมถาวรวัตถุวัดหนองจอก ค่าบำรุงการศึกษานักเรียนในเขตอำเภอกุยบุรี จำนวนทั้งสิ้น 26 โรงเรียน

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหนองจอก มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารเสริมให้นักเรียน

ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพกระบวนการการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น