ผู้ปกครองหาเงินเพื่อใช้ช่วงเปิดเทอมบุตรหลาน จากทางไหนกัน ?

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา มาจากเงินออมและเงินยืม

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสำรวจพฤติกรรมผู้ปกครองใน กทม.และปริมณฑลในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

ปรากฏว่า

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64 มีความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินในช่วงเปิดเทอมใหญ่แต่ยังมีความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่องได้

ส่วนใหญ่ปรับตัวโดยการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวัน หารายได้เสริมเพิ่ม รวมถึงซื้อสินค้าด้านการศึกษาอย่างชุดนักเรียน หนังสือและอุปกรณ์การเรียนราคาประหยัด

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ยกเว้นค่าชุดนักเรียนที่จ่ายลดลง

คาดว่าในช่วงเปิดเทอมใหญ่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาน่าจะใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับบุตรคิดเป็นเม็ดเงินสะพัด 2.75 หมื่นล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560

กลุ่มตัวอย่างมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน สะท้อนถึงมุมมองการใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลานของผู้ปกครองที่มีความระมัดระวังมากขึ้น ทั้งค่าเทอมและสินค้าด้านการศึกษา เช่น ชุดนักเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนที่ยังไม่มีการปรับราคาสูงขึ้น

อีกทั้งจำนวนนักเรียนในระบบการศึกษา 2561 น่าจะยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560

ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลานในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2561 อาจไม่คึกคักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่สามารถวางแผน คาดการณ์ได้ล่วงหน้า