ล้านนาคำเมือง : พระธาตุอินท์แขวน

อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า “พระธาตุอินท์แขวน”

ตรงกับภาษาไทยว่า “พระธาตุอินทร์แขวน”

พระธาตุอินทร์แขวนอยู่ในประเทศเมียนมาร์ มีชื่อว่า ไจ้ทีโย (Kyaiktito Pagoda)  อยู่บนเขาสูง 1,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เขตเมืองไจ้โท ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองหงสาวดีกับเมืองสะเทิม  ห่างจากย่างกุ้ง ไปประมาณ 160 กม.

พระธาตุอินทร์แขวนเป็นเจดียที่สร้างบนก้อนหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากพื้นประมาณ 25 เมตร ก้อนหินวางอยู่ในลักษณะหมิ่นเหม่ โดยยื่นออกไปจากหน้าผาถึง 1 ใน 3 ของก้อน   ก้อนหินนี้มีขนาดวัดโดยรอบเท่ากับ 15 เมตร ส่วนเจดีย์มีความสูง 5.5 เมตร  ทั้งก้อนหินและเจดีย์ปิดทอง จนมีสีทองเหลืองอร่าม ว่ากันว่าสวยงามราวกับชะลอลงมาจากสวรรค์เลยทีเดียว

หากใครเคยไปสักการะพระธาตุอินทร์แขวนแล้ว จะรู้ว่าเขาอนุญาตเฉพาะผู้ชายเท่านั้นให้เข้าไปสัมผัสก้อนหิน  ส่วนผู้หญิงจะต้องอยู่ภายนอกรั้วกั้น  และจะพบว่าเราสามารถโยกก้อนหินให้เคลื่อนได้ หากมองลงไปที่ฐานของก้อนหินจะเห็นคล้ายกับมีช่องว่าง  จนดูเหมือนหินก้อนนี้ลอยอยู่เหนือหน้าผา

มีเรื่องเล่าว่า สมัยก่อนหินก้อนนี้ลอยสูงจากพื้น ราวกับพระอินทร์เอามาแขวนไว้  แต่เมื่อโลกนี้มีอบายมุขเกิดขึ้นมากมาย ก้อนหินจึงลดต่ำลง แต่ก็พอให้แม่ไก่ไปวางไข่ได้  แล้วตอนนี้ก้อนหินกลับลดต่ำลงอีกจนติดพื้น

เล่ากันว่า เคยมีคนเอาเครื่องจักรมาผลักหินใหญ่ก้อนนี้เพื่อให้ตกจากหน้าผา  แต่ปรากฏว่าทำไม่สำเร็จ

ต่อเรื่องนี้วิศวกรชาวตะวันตกชี้แจงว่า  การที่คนโบราณสร้างเจดีย์ไว้ตรงตำแหน่งเฉพาะของก้อนหิน ทำให้จุดศูนย์ถ่วงของพระธาตุทั้งองค์ตกลงบนพื้นของหน้าผาพอดี  ดังนั้นพระธาตุอินทร์แขวนจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหน้าผา ไม่ว่าจะทำอย่างไร ไม่ว่าจะผลักแบบไหน พระธาตุอินทร์แขวนก็จะไม่ตกลงมาจากหน้าผา  การก่อสร้างพระธาตุนี้จึงนับเป็นภูมิปัญญาอันฉลาดล้ำของคนโบราณ

สมัยโบราณการเดินทางไปสักการะองค์พระธาตุอินทร์แขวนนั้นลำบากมาก ต้องบุกป่าฝ่าดงไป เมื่อถึงเชิงเขาแล้วก็ยังต้องเดินขึ้นเขาไปอีก 10 กม. แสดงว่าต้องตั้งใจมั่นจริง ๆ จึงจะขึ้นไปถึงบนพระธาตุ  จนพม่ามีคำกล่าวว่า หากใครไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนได้ถึงสามครั้ง ก็จะได้ขึ้นสวรรค์

อย่างไรก็ตาม คนล้านนาถือเอาพระธาตุอินทร์แขวนป็นตัวแทนของพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีจอ  เนื่องจากพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีจอจริง ๆ คือพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ดังนั้นหากบูชาพระธาตุอินทร์แขวนก็จะได้อานิสงส์เสมอกัน