สิงคโปร์แข็งแกร่งเรื่องงาน แต่ด้อยตรง การมีส่วนร่วม

AFP PHOTO / ROSLAN RAHMAN

สิงคโปร์แข็งแกร่งเรื่องงาน แต่ด้อยตรง การมีส่วนร่วม

บริษัทแกลลัพ เผยผลสำรวจเรื่องงานที่ดีทั่วโลก ประจำปี 2561 ปรากฏว่า สิงคโปร์ครองแชมป์เศรษฐกิจที่มีสัดส่วนผู้ใหญ่ทำงานประจำ (ไม่นับรวมผู้ที่ทำงานอิสราะ) มากที่สุดในเอเชีย

อยู่ที่ร้อยละ 48 ของประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมด

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของตำแหน่งงานที่มีคุณภาพสูงทั่วโลก และตำแหน่งงานปรับปรุงผลลัพธ์การทำงานและชีวิตสำหรับธุรกิจและลูกจ้างอย่างไร

สิงคโปร์เป็นอันดับ 1 ของเอเชียในด้านการมีส่วนร่วมกับงานประจำของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 11 ของผู้ใหญ่ที่ทำงานประจำ

ตามมาด้วยมองโกเลียร้อยละ 10 ฟิลิปปินส์ร้อยละ 9

คนที่มีส่วนร่วมกับงานเป็นกลุ่มที่ขยันทำงานสูง ซึ่งช่วยกระตุ้นผลงานและนวัตกรรม และขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า

ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในทุกอุตสาหกรรมและประเทศทีมงานที่มีสมาชิกมีส่วนร่วมสูงจะมีผลผลิตมากกว่ากลุ่มที่มีส่วนร่วมกับงานต่ำกว่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 17

ในภาพรวมทั่วโลก สิงคโปร์เป็นประเทศหรือดินแดนที่มีสัดส่วนประชากรผู้ใหญ่ทำงานประจำและมีส่วนร่วมกับงานมากที่สุดอันดับ 3 โดยสหรัฐอเมริกาและรัสเซียรั้งอันดับ 1 ร่วมกันอยู่ที่ร้อยละ 13 ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อยู่อันดับ 2 ร้อยละ 12

อันดับ 3 ร่วม สิงคโปร์ คาซัคสถานและปานามา ที่มีสัดส่วนร้อยละ 11 เท่ากัน แกลลัพสรุปว่า แม้สิงคโปร์มีผลงานเรื่องงานแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมอยู่มาก

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มเมืองจันท์ : Feel the Force. 
บทความถัดไปอนุสรณ์ ติปยานนท์ : บทกวีของไคลน์