สมุนไพรมหิดล /คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล /กรุงเขมา

สมุนไพรมหิดล  คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

กรุงเขมา

Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman

MENISPERMACEAE

 

ไม้พุ่มแกมเลื้อย ใบเรียวยาวมีขนสั้นนุ่มหนาแน่นถึงประปรายถึงเกลี้ยง

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กว้าง โคนใบกลม ตัดหรือรูปหัวใจ ปลายใบมนถึงแหลมแกมเรียวแหลม ท้องใบมีขนสั้นนุ่มหรือมีขนประปราย ผิวใบมีขนสั้นนุ่มประปรายหรือมีขนประปราย คล้ายกระดาษ ก้านใบมีขนสั้นนุ่มหรือมีขนประปราย

ดอกช่อ แยกเพศ ออกที่ซอกใบ ช่อดอกเพศผู้ประกอบด้วยช่อเรียงแบบช่อเชิงหลั่นก้านดอกย่อยรูปช่อกระจุก มีขนสั้นนุ่ม ช่อเดี่ยวถึงออกเป็นช่อร่วม ก้านดอกย่อยสีเขียวถึงแกมเหลือง วงกลีบดอกรูปถ้วย ท้องใบมีขนประปราย กลีบดอก 1 กลีบ รูปลิ่มแกมรูปไข่กลับ

ผลเมล็ดเดียวแข็ง สีส้มหรือแดง มีขนสั้นนุ่น ผนังผลชั้นในรูปไข่กลับ

ราก ยาธาตุ แก้ปวดท้อง ท้องเสีย ขับปัสสาวะ แก้ไข้ ขับเสมหะ

ใบ แก้หิด