แผนลงทุน “อู่ตะเภา” บูมเมืองการบิน EEC

น.อ.สมนึก แก้วมะเริง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

เปิดเผย

การลงทุนในสนามบินอู่ตะเภาจะมีหลายโครงการย่อยที่จะดำเนินการในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า

โดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ได้ประกาศให้พื้นที่บริเวณสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ 6,500 ไร่ หรือ 10.4 ตารางกิโลเมตรให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญของสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย

(1) โครงการก่อสร้างรันเวย์ที่ 2 ที่มีความกว้าง 3.5 เมตร ยาว 60 เมตร โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 และมีกำหนดการแล้วเสร็จภายใน 3 ปี จะช่วยเพิ่มศักยภาพที่ปัจจุบันสามารถรองรับเที่ยวบินได้ 1 แสนเที่ยวต่อปีเป็น 2.5 แสนเที่ยวต่อปี

(2) โครงการเขตปลอดอากรของสนามบินซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ไว้รองรับประมาณ 700 ไร่ มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 และในบริเวณใกล้เคียงกันจะก่อสร้างศูนย์ขนถ่ายสินค้า

นอกจากนั้น พื้นที่ตรงกลางระหว่างรันเวย์ที่ 1 และรันเวย์ที่ 2 จะมีพื้นที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตรจะมีการก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ครบวงจร

(3) โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคารที่ 3 ก็จะเริ่มก่อสร้างในปี 2563 กำหนดการแล้วเสร็จในปี 2566

(4) โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน เป็นโครงการสำคัญที่จะทำให้เกิดธุรกิจซ่อมอากาศยานแบบครบวงจร และเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจการบินของประเทศมีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก สามารถที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค