ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย

ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย สำนักพิมพ์มติชน จำนวน 278 หน้า ราคา 280 บาท

รวมบทความจากนักประวัติศาสตร์ชั้นนำว่าด้วย “ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย” แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงยุคมืดของไทยโดยตรง กับ วิพากษ์ปัญหาการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และปัจจัยที่กำเนิดยุคมืด รวมถึงเนื้อหาเมื่อเมืองพระนครของเขมรเสื่อมอำนาจลง แล้วเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา

ในเล่มรวมบทความของนักเขียนนักวิชาการมีชื่อไว้มากมายโดยเฉพาะ ไมเคิล ไรท ผู้ล่วงลับ ที่เขียนถึงยุคมืดในประวัติศาสตร์สยาม, สุจิตต์ วงษ์เทศ ที่มาย้ำในประเด็น “ประวัติศาสตร์ไทยเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ได้ของประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิในอาเซียน” พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ นำเสนอ “ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท”, ธิบดี บัวคำศรี ใน “สยามกับฝรั่งเศสและประวัติศาสตร์ (ยุคมืด) ของกัมพูชา, ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ กับ “สมัย (ศิลปะ) อู่ทอง : ผลัดเลือดขอม เปลี่ยนเป็นเลือดไทย?” เป็นต้น

ในฐานะ บ.ก.เล่ม พิพัฒน์กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งของรัฐสมัยใหม่มากกว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ดำรงอยู่ในรัฐชาติสมัยใหม่ที่กำเนิดตัวตนขึ้นมาเพราะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจากอำนาจในการเลือกและไม่เลือก มันจึงไม่ได้มีสถานะที่มีอยู่ตามธรรมชาติ”