THOU SHALL FEAR : เจ้าจงตื่นกลัว การก่อการร้าย ความรุนแรง และการครอบงำ โดย กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช

คำว่า “ก่อการร้าย” ได้รับความสนใจในสายตาสาธารณชนเป็นอย่างมากภายหลังเหตุวินาศกรรม 9/11 แต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังการโจมตีที่ดูราวกับฝันร้ายแห่งยุคสมัยใหม่ กลับเกี่ยวพันลึกซึ้งกับระบบโครงสร้างของความเป็นสมัยใหม่ (Modernity)

วิพากษ์มายาคติ คำว่าก่อการร้าย ผ่านเสรีภาพสมัยใหม่และกรอบคิดความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความรับรู้และให้ความหมายต่อ คำว่า ก่อการร้าย จนกระทั่งทำให้ การก่อการร้าย เป็นส่วนหนึ่งของความน่าสะพรึงกลัวในโลกปัจจุบัน

มติชนสุดสัปดาห์ ชวนหาคำตอบ ไขความกระจ่าง เรียนรู้ เรื่องราว เพื่อตระหนักไม่ให้ตระหนก ต่อภัยที่กำลังอุบัติในโลกนี้

โลกนี้ช่างมีแบบแผนที่เคร่งครัดอยู่แล้ว แต่อย่าให้เคร่งเครียดจนเกินไป เปิดไปหน้าแรก นำตนเองดำดิ่งไปหาความรู้กันเถิด

สั่งซื้อคลิก!