ย้อนฟังชัดๆ จากปากอนุทิน จะตัดสินใจยังไงเมื่อผลการเลือกตั้งออกมา ?

ย้อนฟังชัดๆ จากปากอนุทิน จะตัดสินใจยังไงเมื่อผลการเลือกตั้งออกมา ? รวมถึง ท่าที ส.ว.