ย้อนนาที ประธานชวน สวนศรีนวล จนช็อตฟิล! หลังแค้นข้ามสัปดาห์! บอกให้มีมารยาท!