ฉากทัศน์โหดสุด จะเป็นอย่างไร? วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรธน.พรุ่งนี้