ประจักษ์ ก้องกีรติ ชี้ชัดเผด็จการพรากอะไรไปจากเราบ้าง? ย้ำ รัฐบาลทหารสนับสนุนทุนผูกขาดเต็มที่

ฟังประจักษ์ ก้องกีรติ ชี้ชัดเผด็จการพรากอะไรไปจากเราบ้าง ย้ำรัฐบาลทหารสนับสนุนทุนผูกขาดเต็มที่