เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2566
หน้าแรก ชาตรี ประกิตนนทการ

ชาตรี ประกิตนนทการ

ประวัติศาสตร์สังคมซอยหวั่งหลีที่ถูกลืม (2)

พื้นที่ระหว่างบรรทัด | ชาตรี ประกิตนนทการ   ประวัติศาสตร์สังคมซอยหวั่งหลีที่ถูกลืม (2)   "แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2475" บริเวณที่ดินธรณีสงฆ์ด้า...

ประวัติศาสตร์สังคมซอยหวั่งหลีที่ถูกลืม (1) | ชาตรี ประกิตนนทการ

พื้นที่ลานคอนกรีตขนาดใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดยานนาวา ตั้งแต่ริมน้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือสาทรยาวมาจนถึงถนนเ...

โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ : ประวัติและความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ (จบ)

พื้นที่ระหว่างบรรทัด | ชาตรี ประกิตนนทการ   โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ : ประวัติและความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ (จบ)   สมเด็จกรมพระยา...

โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ : ประวัติและความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ (1)

พื้นที่ระหว่างบรรทัด | ชาตรี ประกิตนนทการ   โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ : ประวัติและความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ (1)   โดยไม่ได้ตั้งใจ...

The Last Breath of SAM YAN : Gentrification ชนชั้นสร้างสรรค์ และสิทธิที่จะกำหน...

พื้นที่ระหว่างบรรทัด | ชาตรี ประกิตนนทการ   The Last Breath of SAM YAN : Gentrification ชนชั้นสร้างสรรค์ และสิทธิที่จะกำหนดอนาคตเมือง (จบ)...

The Last Breath of SAM YAN : Gentrification ชนชั้นสร้างสรรค์ และสิทธิที่จะกำหน...

พื้นที่ระหว่างบรรทัด |ชาตรี ประกิตนนทการ   The Last Breath of SAM YAN : Gentrification ชนชั้นสร้างสรรค์ และสิทธิที่จะกำหนดอนาคตเมือง (1) ...

Façade ใหม่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ : ความไม่จำเป็นที่ขาดไม่ได้ ในพื้นที่การเมืองข...

พื้นที่ระหว่างบรรทัด | ชาตรี ประกิตนนทการ   Façade ใหม่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ : ความไม่จำเป็นที่ขาดไม่ได้ ในพื้นที่การเมืองของความทรงจำคณะรา...

ความทรงจำราชดำเนินก่อนรัชกาลที่ 5 (จบ) | ชาตรี ประกิตนนทการ

ถนนราชดำเนินถูกตัดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเส้นทางเชื่อมตัวระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังสวนดุสิต มิได้มีเป้าหมายพียงแค่เปิดพื้นที่ทางตอนเหนือของก...

ความทรงจำราชดำเนินก่อนรัชกาลที่ 5 (4) | ชาตรี ประกิตนนทการ

เมื่อข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอก ด้านซ้ายมือจะมีซอยขนาดไม่กว้างมากนักชื่อ ซอยวัดปรินายก ปากซอยเราจะมองเห็นป้ายวัดปรินายกวรวิหารติดตั้ง...

ความทรงจำราชดำเนินก่อนรัชกาลที่ 5 (3)

พื้นที่ระหว่างบรรทัด | ชาตรี ประกิตนนทการ   ความทรงจำราชดำเนินก่อนรัชกาลที่ 5 (3)   พื้นที่ถนนราชดำเนินเกือบทั้งหมด หากย้อนกลับไปในช่วงต้น...

ความทรงจำราชดำเนินก่อนรัชกาลที่ 5 (2)

พื้นที่ระหว่างบรรทัด | ชาตรี ประกิตนนทการ   ความทรงจำราชดำเนินก่อนรัชกาลที่ 5 (2)   ภายใต้การเปลี่ยนผ่านสู่ความศิวิไลซ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก...

ความทรงจำราชดำเนินก่อนรัชกาลที่ 5 (1)

พื้นที่ระหว่างบรรทัด | ชาตรี ประกิตนนทการ   ความทรงจำราชดำเนินก่อนรัชกาลที่ 5 (1)   การอนุรักษ์และพัฒนาถนนราชดำเนินและพื้นที่ต่อเนื่องในยุ...

บทความยอดนิยม