อรุณ วัชระสวัสดิ์ : ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ฉบับทำประชามติของกรธ.

อรุณ วัชระสวัสดิ์