อรุณ วัชระสวัสดิ์ : YES | NO

อรุณ วัชระสวัสดิ์
บทความก่อนหน้านี้ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข : ทั้งที่ภูมิภาคนี้ ไม่มีเรือดำน้ำถึง 10 ลำ
บทความถัดไปอรุณ วัรชระสวัสดิ์ : ชาวเลราไวย์