การเมือง คือศิลปะในการทำให้ความเห็นแก่ได้ของตน ดูเสมือนผลประโยชน์ของชาติ / การ์ตูน “สะดุดยิ้ม by พล”

สุรพล พิทยาสกุล -การ์ตูน "สะดุดยิ้ม by พล"

การ์ตูน “สะดุดยิ้ม by พล”

ฉบับประจำวันที่ 30 ก.ย.- 6 ต.ค. 2565 ฉบับที่ 2198