ภัยคุกคามใหญ่หลวง ที่คุกคามเสรีภาพ คือการขาดการวิพากษ์วิจารณ์ / การ์ตูน “สะดุดยิ้ม by พล” : ประจำวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ฉบับที่ 2197

สุรพล พิทยาสกุล -การ์ตูน "สะดุดยิ้ม by พล"

การ์ตูน “สะดุดยิ้ม by พล”

ประจำวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ฉบับที่ 2197