การ์ตูนโกหน่อง : พัง…

โกหน่อง
บทความก่อนหน้านี้ถนัดศรีชวนชิม : “มัสมั่นไก่ เชฟอุทัย” มุ่งมั่น ส่งขายไปทั่วโลก
บทความถัดไปสมหมาย ปาริจฉัตต์ : มหาวิทยาลัยวัฒนธรรม (4)