การ์ตูนจุก ชายคา (ประจำวันที่ 14-20 มกราคม 2565 ฉบับที่ 2161)