การ์ตูนกฤช : ปรัชญาจริมๆ

กฤช เหลือลมัย

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูน P88 : ประชาธิปไตยได้หยั่งราก
บทความถัดไปการ์ตูนจิรบูล : หน้ากากทุเรียน