คนเปลี่ยนเมือง EP.13 คุยกับนักพัฒนาที่มีส่วนขับเคลื่อนเมืองด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คนเปลี่ยนเมือง EP.13 คุยกับนักพัฒนาที่มีส่วนขับเคลื่อนเมืองด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาและยกระดับเมืองสู่สากล ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน

.

รับชมได้ในรายการคนเปลี่ยนเมือง EP.13 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.

.

📍รับชมคนเปลี่ยนเมืองย้อนหลัง📍

EP.01 “ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง” นายกเทศมนตรีนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/261937686055099/

EP.02 คุณสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/658476685357022

EP.03 คุณธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/708916727185002/

EP.04 คุณนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/288832636642825/

EP.05 คุณเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/311922681036929/

EP.06 คุณวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล
https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/581073636774937/

EP.07คุณยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี https://fb.watch/cxKLUyhrmA/

Ep.08คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
https://fb.watch/cPA_VYciMA/

Ep.09 คุณกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จังหวัดเลย
https://fb.watch/d6MuPEp5iQ/

Ep.10 คุณวันชัย นารีรักษ์  นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
https://fb.watch/dfdwuqnGyx/

Ep.11 คุณสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
https://fb.watch/dosZwFpW2a/

Ep.12 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
https://fb.watch/dGVZ0J28Ly/

#CityChanger #คนเปลี่ยนเมือง #นายกเทศมนตรี #นายกเล็ก #เทศบาล #เทศบาลเมืองแสนสุข #ชลบุรี