“City Changer คนเปลี่ยนเมือง” ภารกิจท้าทาย “นายกเล็ก” สร้างเมืองน่าอยู่ อัปเกรดคุณภาพชีวิตประชาชน

เมื่ออนาคตและความหวังประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ “เมือง” และ “การบริหารจัดการเมือง” ในฐานะศูนย์กลางแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ โดยผู้นำท้องถิ่นที่ผูกพันยึดโยงกับพื้นที่ ดังนั้น “เทศบาล” ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปัจจุบันมีราว 2,500 แห่งทั่วไทย จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นในทุกมิติ 

เพราะเทศบาลที่นำโดย นายกเทศมนตรี หรือ “นายกเล็ก” ไม่เพียงสะท้อนความสำคัญของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และการมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แต่การเป็นคนในท้องที่ ทำให้นายกเทศมนตรีเห็นปัญหาต่างๆ อย่างทะลุปรุโปร่ง นำสู่การแก้ไขและพัฒนาอย่างตรงจุด ตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตในเมืองน่าอยู่ 

เมื่อคนมีบทบาทในการเปลี่ยนและขับเคลื่อนเมือง รายการ “City Changer คนเปลี่ยนเมือง” จึงเกิดขึ้น ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ความคิด ความฝัน ความหวัง และภารกิจสร้างเมืองน่าอยู่ของนายกเทศมนตรี ที่รายการคัดสรรมาเสนอจำนวน 20 คน ตลอดรายการ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่เหนือ ใต้ ออก ตก และไม่ว่าจะเผชิญอุปสรรคหนักหนาแค่ไหน บรรดา “นายกเล็ก” เหล่านี้ ต่างสวมหัวใจสิงห์ เดินหน้าทำภารกิจช่วยเหลือประชาชน-สร้างเมืองน่าอยู่ จนสำเร็จลุล่วง!

พบเรื่องราวของนายกเทศมนตรี ที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนลุกขึ้นมารวมพลังช่วยกันเปลี่ยนเมืองได้ในรายการ “City Changer คนเปลี่ยนเมือง” นำเสนอตอนแรกในวันที่ 27 มกราคมนี้ ผ่านเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ มติชน ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด และมติชนสุดสัปดาห์ และยูทูบมติชนทีวี พร้อมติดตามเนื้อหารายการ “City Changer คนเปลี่ยนเมือง” ในรูปแบบบทความพิเศษ ผ่านเว็บไซต์มติชน ได้ในวันจันทร์ถัดไป หลังรายการออกอากาศ