เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567
หน้าแรก Advertorial

Advertorial

CPF เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบ”เอลนีโญ”...

เป็นที่คาดการณ์กันว่าปรากฎการณ์"เอลนีโญ" จะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง และอาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนกระทบต่อความมั่นคงทางอ...

‘SET Social Impact GYM 2023’ ผนึก 3 พันธมิตร เสริมแกร่งธุรกิจเพื่อสังคม ต่อเนื่อ...

ด้วยปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยังคงเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ภาคธุรกิจที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมุ่งดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานควา...

ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบอาหารส่วนเกิน รับวันอาหารโลก “World Food Day”

16 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันอาหารโลก “World Food Day” ซึ่งปีนี้ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the Unite...

EXIM BANK ปรับกลยุทธ์เชิงรุก ‘รับมือ ช่วยเหลือ เติมกำลังใจ’ ให้ SMEs ไทย ‘กล้าเป...

EXIM BANK ปรับกลยุทธ์เชิงรุก ‘รับมือ ช่วยเหลือ เติมกำลังใจ’ ให้ SMEs ไทย ‘กล้าเปลี่ยน’ รับมือความท้าทายและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ในปัจจุบันโลกกำล...

มติบอร์ด สปสช. ลด “ภาระ” บุคลากร เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ API แก้ปัญหาโลกแตกว่าด้...

“ภาระงาน” บุคลากรสาธารณสุขนับเป็นปัญหาคลาสสิกของวงการนี้ ด้วยอัตราแพทย์ต่อประชากรที่ไม่เพียงพอ กระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ การทำงานของพยาบาล ที่ค่าตอบแท...

15 ปี “รักษ์ลำน้ำมูล” ซีพีเอฟ ร่วมอนุรักษ์ต้นน้ำ-สร้างแหล่งอาหารยั่งยืน

ปัจจุบันทุกองค์กรต่างมีความตื่นตัวในการเสาะแสวงหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม นำมาสู่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมมากมาย ซึ่งการจะทำให้เกิด...

CPF ชูคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ยกระดับความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ด้วยวิสัยทัศน์เป็น “ครัวของโลก” (Kitchen of the World)...

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร  ปลูกฝังความตระหนักร่วมปกป้องความหลากหลา...

ภายใต้วิสัยทัศน์เป็น"ครัวของโลก"ที่ยั่งยืน  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร   ดำ...

สิ้นสุดการรอคอย | งานยิ่งใหญ่แห่งปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สิงหาคมนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกับงานที่รวมผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศจากหลากหลายสาขา The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระ...

ซีพีเอฟ – กรมป่าไม้ สานต่อโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ต่อยอดสร้างความมั่นคงทางอาหารขอ...

“จากภูผา สู่ป่าชายเลน สร้างความมั่นคงทางอาหาร” แนวคิดของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซ...

CPF ขับเคลื่อนโครงการ “Circular Meal มื้อนี้เปลี่ยนโลก” เปลี่ยนอาหารส่วนเกินเป็น...

"Circular Meal มื้อนี้เปลี่ยนโลก"  โครงการที่เป็นต้นแบบการจัดการอาหารส่่วนเกินและการจัดการบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรครั้งแรกของไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ...

ซีเค พาวเวอร์ ใช้นวัตกรรมไฟฟ้าพลังน้ำสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

“ด้วยการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ทำให้เราพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนั้นคือนวัตกรรมของการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน...

บทความยอดนิยม