วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
หน้าแรก Advertorial

Advertorial

รายงานพิเศษ ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน “บูดู” จากวิถีชีวิต สู่ เศรษฐ...

วัฒนธรรมที่มีความสำคัญกับคนไทยไม่น้อยไปกว่าวัฒนธรรมการแต่งกาย และวัฒนธรรมด้านภาษา คือ วัฒนธรรมด้านอาหาร ซึ่งคนไทยมีวัฒนธรรมอาหารที่มีเครื่องปรุงเคียงค...

รายงานพิเศษ ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน ปลูกไม้มีค่า สร้างป่าชุมชน

เมื่อ 16 เม.ย. 62 มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกไม้หวงห้ามตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 สำหรับ พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 มีทั้งหมด 11 ...

ชวนเที่ยวปากน้ำประแส จ.ระยอง สร้างอาชีพ กระจายรายได้ วิถีเข้มแข็ง-ชุมชนยั่งยืน

“หลังจากซีพีเอฟ เข้ามาต่อยอดจากโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ต.ปากน้ำประแส สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเพราะป่าโกงกางมีมากขึ้น กุ้งหอยปูปลาคืนถิ่นเพราะมีแหล่...

รายงานพิเศษ ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน “แก้ปัญหา คลายทุกข์ แก่พสกนิกร...

จากการเสด็จเยี่ยมราษฎร ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้องของราษฎร จึงเกิดเป็นพระบรม...

ซีพีเอฟร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน เดินหน้ายุทธศาสตร์ “สร้างสุข ปล่อยปลาล...

"ความมั่นคงทางอาหาร" ประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการมีแหล่งอาหารท...

รายงานพิเศษ ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน  “ไผ่” สร้างงาน สร้างรายได้ สู...

        ปัญหาของเกษตรกรไทยนอกจากสภาพดินฟ้าอากาศและภัยธรรมชาติแล้ว ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ส่วนให...

รายงานพิเศษ ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ตอน เปิดแผนการพัฒนา “สุไหงโก-ลก” ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าชายแดนใต้ สุไหงโก-ลก เป็น 1 ใน 13 อำเภอ ของ จังหวัดนราธิวาส ที่ตัวเมืองมีขนาดใหญ่และเจริญกว...

รายงานพิเศษ ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอนการขับเคลื่อนงานยกระดับคุณภาพกา...

        การศึกษาเป็นอีกมิติหนึ่งของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่มีความแตกต่างด้านศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ที่กลุ่มผู้ก่อความ...

รายงานพิเศษ ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน“เบตง”เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวช...

“เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา หนึ่งในสามอำเภอนำร่อง ที่รัฐบาลกำหนดไว้ในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ “มั่นคง มั่...

เยี่ยม รร.บ้านแสนสุข จ.สระแก้ว บริหารจัดการผลผลิต “ไข่ไก่” จากอาหารกลางวันนักเร...

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ผลผลิตและรายได้จากโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” สนับสนุนโดย ซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิ...

ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน’ ฟื้นความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความมั่นคงทางอาห...

“ตั้งแต่มีป่าชายเลนคืนกลับมา ปู ปลาที่เคยหายไปก็กลับมาอาศัยที่ป่าชายเลนแถบบางหญ้าแพรกเพิ่มขึ้น เช่น ปลาสลิดหิน ปลากะรัง ปู หอยมีเยอะขึ้น ชุมชนได้มีแหล...

‘ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย’ ปี 4 ‘คิง เพาเวอร์’ นำคาราวานแจกฟุตบอลลงพื้นท...

        โครงการ ‘ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย’ ภายใต้ ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย’ กลับมาเดินหน้าอีกครั้งในปีที่ 4 ของโครงการ ซึ่งตั้งเป้...

บทความยอดนิยม