วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก Advertorial

Advertorial

BEM คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2022

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในชื่อผลงาน TF...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.18 ทำความรู้จัก สุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จ.น่าน

ทำความรู้จัก สุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จ.น่าน ผู้เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ขับเคลื่อน "น่าน" ด้วยต้นทุนทางสังคม จาก "เมืองน่าอยู่" สู่ "น่าน....

ถอดบทเรียน “คอนเน็กซ์ อีดี” ซีพีเอฟส่งต่อองค์ความรู้ด้านเกษตรปูทางอาชีพให้น้องๆ

เป้าหมายสร้างทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ห่างไกล ผ่านการทำโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นก...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.17 เปิดแนวคิด ภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม...

เปิดแนวคิด ภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กับแผนการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ยกระดับองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ควบคู่กับการพัฒ...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.16 ถอดรหัสการพัฒนาเมือง กับ น้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเม...

ถอดรหัสการพัฒนาเมือง กับ น้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ผู้ที่ "วางรากฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพชี...

เริ่มแล้ว !!! BEM แจกฟรี สเปรย์แอลกอฮอล์ 1 ล้านชิ้น

แทนความห่วงใย จาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ผ่...

ซีพีเอฟ ปลุกไอเดียพนักงาน ต่อยอดโครงการดีๆ ร่วมดูแลชุมชน – สังคมอย่างยั่งยืน

การปลูกฝังความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นแนวปฏิบัติ ที่ “บร...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.15 ถอดบทเรียนกลยุทธ์ 9 นครต้นแบบ กับ “ประเสริฐ บุญประสพ” นายกเ...

ถอดบทเรียนกลยุทธ์ 9 นครต้นแบบ กับ "ประเสริฐ บุญประสพ" นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ ด้วยสโลแกน "เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จับมือและก้าวไปด้วยกัน จะไม่ทิ้งใครไว้ข้...

ซีพีเอฟ สร้างมาตรฐานอาหารเดียวทั่วโลก “CPF Food Standard”

“ภายใต้วิสัยทัศน์ ครัวของโลก ซีพีเอฟ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในการผลิตอาหารที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยทำงานร่วมกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British ...

BEM ห่วงใยคนไทย จัด ‘Happy Journey with BEM : แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ 1 ล้านชิ้น’ ถึง...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เดินหน้ามอบความห่วงใย ดูแลคนไทยให้ม...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.14 เจาะลึก!! แผนยกระดับเมืองปริมณฑล #บ้านสวน จ.ชลบุรี สู่เมือง...

เจาะลึก!! แผนยกระดับเมืองปริมณฑล #บ้านสวน จ.ชลบุรี สู่เมืองสมาร์ตซิตี้ (Smart City) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองชลบุรี โดยเริ่มจากการสร้างโอกาสให้กับ...

ซีพีเอฟ หนุนเกษตรกร “ซับรวงไทร” จ.ชัยภูมิ ทำปุ๋ยเปลือกไข่ใช้เอง ผลิตอาหารปลอดภัย...

“เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Cicular Economy) หลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สามารถประยุกต์ใช้กับระดับชุมชน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านความยั่งยืนให้เห็น...

บทความยอดนิยม