วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก ชาตรี ประกิตนนทการ

ชาตรี ประกิตนนทการ

หนังสือ โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ กับร่างกายใต้บงการในพื้นที่โรงเรียน (จบ)/พ...

พื้นที่ระหว่างบรรทัด / ชาตรี ประกิตนนทการ   หนังสือ โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ กับร่างกายใต้บงการในพื้นที่โรงเรียน (จบ)   ประเด็นสุดท้ายที่...

หนังสือ โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ กับร่างกายใต้บงการในพื้นที่โรงเรียน (2)/พื...

พื้นที่ระหว่างบรรทัด / ชาตรี ประกิตนนทการ   หนังสือ โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ กับร่างกายใต้บงการในพื้นที่โรงเรียน (2)   เคยสังเกตไหมครับ ก...

หนังสือ โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ กับร่างกายใต้บงการในพื้นที่โรงเรียน | ชาตร...

พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชาตรี ประกิตนนทการ   หนังสือ โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ กับร่างกายใต้บงการในพื้นที่โรงเรียน   "เผด็จการแห่งแรกในชีว...

ชาตรี ประกิตนนทการ | วัฒนธรรมการขนส่งสาธารณะในสังคมไทย (Ep.จบ)

พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชาตรี ประกิตนนทการ วัฒนธรรมการขนส่งสาธารณะในสังคมไทย (จบ) แผนการปรับลดขบวนรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพงเหลือเพียง 22 ขบวนต่อวันในระย...

ราโชมอนบนยอดเขาพระสุเมรุ (จบ)/พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชาตรี ประกิตนนทการ

พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชาตรี ประกิตนนทการ   ราโชมอนบนยอดเขาพระสุเมรุ (จบ)   ในแบบเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมปีที่ 2 ซึ่งยังคงใช้เรียนและสอนกั...

ราโชมอนบนยอดเขาพระสุเมรุ (2)/พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชาตรี ประกิตนนทการ

พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชาตรี ประกิตนนทการ   ราโชมอนบนยอดเขาพระสุเมรุ (2)   ตํานานฝ่ายพราหมณ์-ฮินดู ที่เกี่ยวกับมหาสงครามระหว่างเหล่าเทวดาคนดี...

ราโชมอนบนยอดเขาพระสุเมรุ (1)/พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชาตรี ประกิตนนทการ

พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชาตรี ประกิตนนทการ   ราโชมอนบนยอดเขาพระสุเมรุ (1)   "เทวาสุรสงคราม" คือสงครามระหว่างเทวดากับอสูร มีฉากหลักอยู่บนเขาพระ...

อ่านความเป็นไทย Thailand Pavilion ใน World Expo 2020 (จบ)/พื้นที่ระหว่างบรรทัด...

พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชาตรี ประกิตนนทการ   อ่านความเป็นไทย Thailand Pavilion ใน World Expo 2020 (จบ) การเล่นกับ "ความเป็นไทย" ในการออกแบบไม...

อ่านความเป็นไทย Thailand Pavilion ใน World Expo 2020 (3)/พื้นที่ระหว่างบรรทัด ...

พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชาตรี ประกิตนนทการ   อ่านความเป็นไทย Thailand Pavilion ใน World Expo 2020 (3)   ผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบ Thailand P...

อ่านความเป็นไทย Thailand Pavilion ใน World Expo 2020 (2)/พื้นที่ระหว่างบรรทัด ...

พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชาตรี ประกิตนนทการ   อ่านความเป็นไทย Thailand Pavilion ใน World Expo 2020 (2)   โหยหาความเป็นไทยคืออาการของสังคมไทยร...

อ่านความเป็นไทย Thailand Pavilion ใน World Expo 2020 (1)/พื้นที่ระหว่างบรรทัด / ...

อ่านความเป็นไทย Thailand Pavilion ใน World Expo 2020 (1)   พื้นที่ระหว่างบรรทัด / ชาตรี ประกิตนนทการ   ในที่สุด WORLD EXPO 2020 DUBAI ก็ได...

Urban Vernacular : จิตวิญญาณใหม่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (จบ)/พื้นที่ระหว่างบรรทัด ช...

พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชาตรี ประกิตนนทการ   Urban Vernacular : จิตวิญญาณใหม่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (จบ)   แม้หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมจะชี้ให้เห็...

บทความยอดนิยม